ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ

ЗАПОВЕДИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ:

2021 година

/публикувано на 14.10.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-225/14.10.2021 общински съвет Пазарджик изтегли >>>

/публикувано на 09.09.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-198/09.09.2021 общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 12.07.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-173/12.07.2021 общински съвет Батак изтегли >>>

/публикувано на 11.07.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-171/11.07.2021 общински съвет Панагюрище изтегли >>>

/публикувано на 09.07.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-168/09.07.2021 общински съвет Сърница изтегли >>>

/публикувано на 10.05.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-146/10.06.2021 общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.05.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-145/10.06.2021 общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 08.04.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-87/06.04.2021 общински съвет Белово изтегли >>>

/публикувано на 26.03.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-77/25.03.2021 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-11/12.01.2021 общински съвет Септември изтегли >>>

2020 година

Заповед на областния управител - ПО-166/09.10.2020 общински съвет Велинград изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-113/01.07.2020 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-57/16.03.2020 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-5/08.01.2020 общински съвет Белово изтегли >>>

2019 година

Заповед на областния управител - ПО-196/28.08.2019 общински съвет Пещера изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-176/15.07.2019 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-175/15.07.2019 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-173/12.07.2019 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-171/11.07.2019 общински съвет Панагюрище изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-168/09.07.2019 общински съвет Сърница изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-167/08.07.2019 общински съвет Септември изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-108/10.05.2019 общински съвет Септември изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-54/15.03.2019 общински съвет Пещера изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-53/15.03.2019 общински съвет Пещера изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-50/12.03.2019 общински съвет Септември изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-2/03.01.2019 общински съвет Батак изтегли >>>

2018 година

Заповед на областния управител - ПО-306/ 19.12.2018 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-279/ 14.11.2018 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-277/ 09.11.2018 общински съвет Пазарджик изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-199/ 08.08.2018 общински съвет Брацигово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-176/ 20.07.2018 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-151/ 13.06.2018 общински съвет Велинград изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-150/ 12.06.2018 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-149/ 12.06.2018 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-68/ 09.03.2018 общински съвет Велинград изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-13/ 15.01.2018 общински съвет Стрелча изтегли >>>

2017 година

Заповед на областния управител - ПО-189/ 10.10.2017 общински съвет Сърница изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-181/ 03.10.2017 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-79/13.04.2017 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-28/08.02.2017 общински съвет Батак изтегли >>>

2016 година

Заповед на областния управител - ПО-250/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-249/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-248/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-247/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-246/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-245/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-244/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-228/14.11.2016 общински съвет Пазарджик изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-208/01.11.2016 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-164/14.09.2016 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-163/14.09.2016 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-137/22.07.2016 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-126/14.07.2016 общински съвет Стрелча изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-120/08.07.2016 общински съвет Лесичово изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Лесичово №135/28.06.2016 изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Ракитово №715/27.05.2016 изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Стрелча №81/31.03.2016 изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Стрелча №79/31.03.2016 изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Стрелча №78/31.03.2016 изтегли >>>