Map2С Указ №1 от 05.01.1999г. на Президента на Република България са утвърдени границите и административните центрове на области и общини. Област с административен център град Пазарджик включва общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.

В административно отношение Пазарджишка област се състои от 12 самоуправляващи се общини, които включват общо 117 населени места и 96 кметства, разположени на територия 4458 кв. км., представляващо 4% от територията на страната.

Област Пазарджик е една от 28-те области в страната съгласно административно-териториалното деление на България от 1999г.

НОВИНИ

Карта на сайта

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025 Г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2021 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2020 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2020 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2019 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полски и горски територии  в област Пазарджик 2019 г.


Apostille CAF Posterminal2

ROADPOL

Epale Horiz180 Shengen180

RescEU