КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ПОМОЩ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА - телефони: +35934400012, +35934400001 от 9:00 до 17:30 ч. и денонощно на тел: +359887796579

Map2С Указ №1 от 05.01.1999г. на Президента на Република България са утвърдени границите и административните центрове на области и общини. Област с административен център град Пазарджик включва общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.

В административно отношение Пазарджишка област се състои от 12 самоуправляващи се общини, които включват общо 117 населени места и 96 кметства, разположени на територия 4458 кв. км., представляващо 4% от територията на страната.

Област Пазарджик е една от 28-те области в страната съгласно административно-териториалното деление на България от 1999г.

НОВИНИ

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025 Г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горските територии и земеделски земи и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2024 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2024 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за защита от вредното въздействие на водите и недопускане на бедствени ситуации при пролетното пълноводие на територията на област Пазарджик през 2024 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2023 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2023 г.

Заповед на Директора на РЗИ-Пазарджик за въвеждане на временни противоепидемични мерки в област Пазарджик.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2022 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2022 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2021 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2020 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2020 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2019 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полски и горски територии  в област Пазарджик 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите подготви специален клип с информация за заболяването.


OECD CAF Prebroyavane2021

Dostypno Za Vas

C5d2fc3d2b89f18bc4e57bb2605899dc

Epale Horiz180 Shengen180

RescEU