Map2С Указ №1 от 05.01.1999г. на Президента на Република България са утвърдени границите и административните центрове на области и общини. Област с административен център град Пазарджик включва общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.

В административно отношение Пазарджишка област се състои от 12 самоуправляващи се общини, които включват общо 117 населени места и 96 кметства, разположени на територия 4458 кв. км., представляващо 4% от територията на страната.

Област Пазарджик е една от 28-те области в страната съгласно административно-териториалното деление на България от 1999г.

НОВИНИ

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025 Г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2021 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2020 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2020 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2019 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полски и горски територии  в област Пазарджик 2019 г.


Apostille CAF Posterminal2

ROADPOL

Epale Horiz180 Shengen180

RescEU