NRGCOM

NRGCOM

Революционизираща енергия в Дунавския район - проект NRGCOM запалва промяната

Будапеща, 15 март 2024 г. Проектът NRGCOM, предвиждащ да трансформира енергийните практики в целия Дунавски регион, стартира официално през януари 2024 г. и ще се изпълнява до юни 2026 г. С консорциум, състоящ се от 13 партньора от 12 държави и 14 стратегически сътрудници, проектът стартира с динамично откриващо събитие, проведено от 12 до 14 март в Будапеща, Унгария.

С подкрепата на програмата Интеррег VI-Б  „Дунавски регион“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз, проектът NRGCOM тръгна по своя път през януари 2024 г. Основната му цел е да насърчи създаването на благоприятна оперативна среда, с която да допринесе за повишаване на енергийната ефективност, с конкретен акцент върху широкото прилагане на модела „енергийна общност“ в Дунавския регион.

От 12 до 14 март 2024 г. хотел Mercure Castle Hill в Будапеща беше домакин на откриващото събитие по проекта и партньорската среща, на която присъстваха представители на всички 13 партньори от 12 държави.

Директорът на Южната трансдунавска регионална иновационна агенция - водещ партньор по проекта, г-н Золтан Хаас очерта амбициозните цели на проект NRGCOM: „ Той има за цел да преразгледа щателно националните правни рамки, които уреждат статута на енергийните общности, да анализира вътрешните оперативни практики и да развие устойчиви оперативни стратегии за тези общности. Освен това проектът се стреми да изработи препоръки за политики за насърчаване на оптимална оперативна среда за тях.

В допълнение към това, под ръководството на г-н Хаас проектът ще акцентира върху насърчаването на широка осведоменост и  самостоятелност на тези общности. Чрез информационни кампании и експертни семинари, водени от партньорите по проекта, инициативата има за цел да ускори прехода към възобновяема енергия в целия Дунавски регион. Приоритет ще има не само разширяването на познанията извън рамките на прооекта, но и обменът на опит между партньорите му с цел подобряване на ефективността на проекта.

В подкрепа на тези цели се планира да бъде създадена мрежа от „посланици на общността за възобновяема енергия“. Тези специалисти ще напътстват инициативите за енергийни общности и ще предоставят постоянна подкрепа на вече създадени такива, улеснявайки прилагането на добрите практики.

Освен това г-н Хаас подчерта ангажимента на проекта за обединяване на най-добрите практики в една цифрова база данни и разпространение на подробно ръководство (Бяла книга). То ще се базира на резултатите от проекта и ще бъде предоставено на лица, отговорни за вземането на управленски решения с цел стимулиране извършването на местни промени в областта на енергетиката.

Относно проекта NRGCOM

Партньори по проекта: DDRIÜ Южна трансдунавска регионална иновационна агенция, водещ партньор, Унгария, IMRO-DDKK – нестопанско екологично ООД, Унгария, Южнобохемска агенция за подкрепа на иновациите (JAIP), Чешка република, Изследователски център Forschung Burgenland GmbH., Австрия, Регионална енергийна агенция на Истрия (IRENA), Хърватия, Енергийна агенция на Савинска, Шалешка и Корошка област (KSSENA), Словения, Областна администрация Пазарджик, България, Регионална агенция за икономическо развитие на Шумадия и Поморавие (REDASP), Сърбия, Румънска мрежа от енергийни градове (OER), Румъния, FORS Montenegro – Фондация за развитие на северна Черна гора, Технологичен институт Дегендорф (DIT), Германия, Национален енергиен клъстер (NEK), Словакия, Алианс за енергийна ефективност и възобновяеми източници (AEER), Молдова.

Идентификационен номер: DRP0200163

Продължителност на проекта: 1 януари 2024 г. - 30 юни 2026 г

Общо финансиране: 2 026 442,18 евро

Проектът NRGCOM е подкрепен от програмата Интеррег VI-Б  „Дунавски регион“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз.

Project website: https://interreg-danube.eu/projects/nrgcom

За допълнителна информация и актуални новини относно напредъка по проекта можете да ни последвате в социалните медии:

Facebook: https://www.facebook.com/nrgcomproject

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nrgcomproject

Instagram: https://www.instagram. com/nrgcomproject/

Dostypno Za Vas