Годишни доклади

Годишни доклади за дейността на Областна администрация Пазарджик

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2023 година

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2022 година
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2021 година
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2020 година
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2019 година
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2018 година
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2017 година
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик 2016 г.
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик 2015 г.
 
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик  2014 г.
 
Годишен доклад за дейността на областна администрация 2013 г.
 
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2012 г.
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2011 г.
 
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2010 г.
Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2009 г.

Dostypno Za Vas