Регистър инвестиционни предложения

Регистър на уведомленията за инвестиционни предложения, съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Областният управител на област Пазарджик в качеството си на Възложител, уведомява заинтересованите лица за следното инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване и укрепване на праг 1 на река Чепинска, аварийно възстановяване на разрушени подпорни стени, рибен проход и почистване на речното легло на р. Чепинска при с. Варвара“, в землищата на с. Варвара и с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик.

Dostypno Za Vas