ОБЯВИ

09.04.2020 г.

Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Нова жп гара Костенец“

08.01.2020 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители

23.08.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

15.05.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

15.05.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

05.02.2019 г.

Обявление
: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.01.2019 г.

Обявление
: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
04.01.2019
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
27.08.2018 г.
 
-------------------------------
 
23.08.2018 г.

Обявление
: от Министрество на регионалното развитие и благоустройството за процедура по очуждаване на части от имоти за изграждане на обект: Въздушна линия  110 kv ВЕЦ "Въча -1" - ВЕЦ "Цанков камък"

 
-------------------------------
04.05.2018 г.

Обявление
: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
 
-------------------------------
13.03.2018г.
 
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик, река Бистрица

-------------------------------
15.02.2018г.


 Обявление
съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик

-------------------------------
09.02.2018г.


 Обявление
от Министрество на регионалното развитие и благоустройството


-------------------------------
29.01.2018г.


Обявление
съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик


-------------------------------
26.01.2018г.


Обявление
прием заявления от лицензирани оценители


-------------------------------
11.09.2017г.

Обявление
съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик

-------------------------------

 
04.07.2017г.

ОБЯВА

- Провеждане на търг с тайно наддаване за част от имот - публична държавна собственост;

-------------------------------