ОБЯВИ

31.12.2021
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
Образци на документи за изплащане от областния управител, по реда на чл.39а от ЗДС, на определени с решение на МС обезщетения.
12.10.2021 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството,на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“; участък Ихтиман – Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик
28.06.2021 г.
Обявление:Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем 
11.03.2021 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството,на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък „Ихтиман – Септември“, в землището на село Габровица, община Белово, област Пазарджик
10.02.2021 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започване на процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Белово, област Пазарджик
01.02.2021 г.
Списък на лицензираните оценители, имаща право да извършват оценки за нуждите на областна администрация Пазарджик през 2021 г.
22.12.2020 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
22.10.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“ на територията на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик
13.07.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“ на територията на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик
09.04.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Нова жп гара Костенец“
08.01.2020 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
23.08.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.05.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.05.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
05.02.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.01.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
04.01.2019 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
23.08.2018 г.
Обявление: от Министрество на регионалното развитие и благоустройството за процедура по очуждаване на части от имоти за изграждане на обект: Въздушна линия  110 kv ВЕЦ "Въча -1" - ВЕЦ "Цанков камък"
04.05.2018 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
13.03.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик, река Бистрица
15.02.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
09.02.2018г.
Обявление от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
29.01.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
26.01.2018г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
11.09.2017г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
04.07.2017г.
ОБЯВА - Провеждане на търг с тайно наддаване за част от имот - публична държавна собственост;

Slice