СЪОБЩЕНИЯ

публикувано на 30.06.2023 г.
Уведомление за извършване на обстоятелствена проверка върху имоти в землището на с. Априлци общ. Пазарджик
публикувано на 28.04.2023 г.
Уведомление за извършване на обстоятелствена проверка върху 13 имота в землището на с. Априлци общ. Пазарджик
публикувано на 18.05.2022 г.
Уведомление за извършване на обстоятелствена проверка върху 15 имота в землището на с. Сбор и с. Априлци, общ. Пазарджик
публикувано на 04.04.2022 г.
Уведомление за извършване на обстоятелствена проверка върху 19 имота в землището на с. Сбор и с. Априлци, общ. Пазарджик
публикувано на 04.02.2022 г.
Уведомление за извършване на обстоятелствена проверка върху 45 имота в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик
публикувано на 08.10.2021 г
Уведомление за извършване на обстоятелствена проверка върху имоти

Имоти по чл. 83 ал. 3 от Закона за горите на територията на ТП ДГС Ракитово придобили характеристиките на гора.

Стартира Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Стартира конкурсът за стипендии за студенти на Ромския образователен фонд за учебната 2019-2020 г.

Имоти по чл. 83 от Закона за горите на територията на ТП ДГС Алабак изтегли >>>

Тестват сиренната система в Пазарджик на 1 април

Dostypno Za Vas