rescEU

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

КОНТЕКСТ

2017 година бе една от най-тежките в историята на горските пожари в Европа. Пламъците отнеха живота на 127 души и унищожиха над 1,2 млн. хектара земя в Европейския съюз. Щетите възлизат на стойност от около 10 млрд. евро. Тази година подложи на изпитание националния капацитет на страните и Механизма за гражданска защита на ЕС, също така се подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството.

През 2018 г., заради природни или предизвикани от човека бедствия, в Европа загинаха над 100 души. Само от горски пожари бяха засегнати 22 държави членки на ЕС. През последните няколко години Средиземноморският регион и страните, в които обикновено броят на горските пожари е ограничен като Швеция, Германия, Ирландия, Финландия и Латвия, отчетоха увеличение на горските пожари. В бъдеще се очаква тази опасност да се увеличи във всички европейски територии заради изменението на климата, което причинява екстремни метеорологични условия и продължителни засушавания.

В резултат на това Европейската комисия представи предложение за засилване и подобряване на своя Механизъм за гражданска защита. След одобрението от Европарламента и от Съвета на ЕС, през 2019 г. rescEU стана реалност.

rescEU — ИЗМИНАТИЯТ ПЪТ ДО СЕГА

Първата ескадрила от противопожарни самолети и хеликоптери бе създадена през май 2019 г. преди сезона на горските пожари.

Този резерв помага на ЕС да гарантира по-бърза и по-всеобхватна реакция в случай на криза. Той действа като предпазна мрежа, когато има недостиг на възможности на отделни страни и средствата на Европейския център за гражданска защита не са достъпни.

rescEU е допълнение към националните сили за гражданска защита. Това е особено важно, когато няколко държави едновременно са изправени пред един и същ вид бедствие и не са в състояние да си помогнат взаимно.

Досега шест държави (Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Испания и Швеция) са предоставили свое оборудване, включително противопожарни самолети и хеликоптери, на разположение на ескадрилата на rescEU.

ПО-СИЛНА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА ЕС

Актуализацията на Механизма за гражданска защита на ЕС затвърди и подсили всички компоненти на управлението на риска от бедствия в Европейския съюз.

В допълнение към създаването на rescEU, това ново законодателство увеличава националния капацитет и подкрепя дейности за предотвратяване и подготовка за бедствия в държавите, които участват.

ЕС увеличи също и финансовата подкрепа за повишаване на капацитета на страните, регистрирани в Европейския център за гражданска защита. Този център, създаден през 2013 г., повишава нивото на прогнозиране на бедствия в Европа, като гарантира оперативността на възможно най-голям брой национални капацитети преди възникване на бедствие. Финансовата подкрепа може да се използва за адаптиране и коригиране на капацитети, а също така и за покриване на оперативните разходи (в рамките на ЕС), както и транспортните разходи (извън ЕС) на тези капацитети за реагиране при тяхното използване по Механизма за гражданска защита на ЕС.

Новосъздадената Мрежа за информационни ресурси на Европейската гражданска защита е платформа за експерти по гражданска защита и екипи за управление на извънредни ситуации за обмен на познания, добри практики и придобит опит. С помощта на тази мрежа ЕС планира да подсили европейското управление на риска от бедствия.

В допълнение, актуализираният Механизъм за гражданска защита на ЕС улеснява и опростява административните процедури, за да се намали времето, необходимо за достигане до хората, които се нуждаят от помощ.

rescEU В БЪДЕЩЕ

Първоначалният преходен период за rescEU ще продължи до 2025 г. За създаването на резерв, който ще реагира на различни по естество бедствия, включително спешни медицински случаи, биологични, радиологични, химически и ядрени инциденти, ще бъдат добавени още активи и капацитет.

rescEU ще подсили още повече готовността на ЕС за предотвратяване, подготовка и реагиране при бедствия. В съюз, основан на солидарност, това ще гарантира, че нито една страна няма да бъде оставена сама в труден за нея момент.

Как ЕС помага при извънредни ситуации?

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

Dostypno Za Vas