ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Gechev

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ГЕЧЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

тел.:034 40 00 01, факс 034 44 23 38
e-mail: @

Приемно време за граждани: всеки първи вторник на месеца от 10:30

Андрей Гечев е роден в Пазарджик, възпитаник е на МГ „Константин Величков“, има образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Икономика на индустрията“, притежава управленски опит от частния сектор, както и професионален опит в осъществяване на преподавателска дейност.

Назначен за областен управител на област Пазарджик с Решение на Министерски съвет от 27.04.2022 г.

Slice