ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

               

ЙОРДАН  КОЖУХАРОВ

Зам. областен управител на област Пазарджик

Jordan Kojuharov

e-mail: @

тел.: 034 40 00 04, факс 034 44 23 38

Йордан Кожухаров е роден на 23.01.1972г. в гр. Пазарджик.

Образование
Завършва средното си образование в Механотехникума в гр. Пазарджик и висшето си образование във ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна – магистър по право, юрист.

Професионален опит
Преподавател по търговско право в ПГИМ гр. Пазарджик.
Адвокат към Адвокатска колегия Пазарджик и член на Адвокатския съвет към колегията.
В периода 2011-2017 г. участва в работата на Общинска избирателна комисия Пазарджик и Районна избирателна комисия Пазарджик като член, зам. председател и председател.

Владее английски език.

Назначен за зам. областен управител на област Пазарджик на 10.05.2017г. със Заповед на министър-председателя Бойко Борисов.