ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Д-р Красимира Радева
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

тел.: 034 40 00 01, факс 034 44 23 38
e-mail:@

Приемно време за граждани:  Всяка сряда от 10.00 до 12.00 ч.

Д-р Красимира Радева е завършила медицина в МУ Пловдив.

До назначаването й за заместник областен управител работи като лекар, специалист по вътрешни болести и кардиология в лечебни заведения в област Пазарджик.

Два мандата е общински съветник в общински съвет Пазарджик.

Slice