Финансови отчети

Финансови отчети за изпълнение на бюджета на Областна администрация Пазарджик

Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за 2022 г.
Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за 2021 г.
Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за 2020 г.
Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за 2019 г.
Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за 2018 г.
Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за 2017 г.
Финансов отчет на Областна администрация за 2016 г.

Dostypno Za Vas