ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ - „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ ПОДПОРНИ СТЕНИ И УКРЕПВАНЕ НА ДЕСЕН БРЯГ НА РЕКА МАРИЦА СРЕЩУ УСТИЕТО НА РЕКА ТОПОЛНИЦА ЗА ЗАЩИТА СОНДАЖИТЕ НА ВОДОДАЙНАТА ЗОНА НА ГР.ПАЗАРДЖИК.”
/№ 941154 - УНИКАЛЕН КОД В ПОРТАЛА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/
  1. Заповед откриване на Обществена поръчка ОБП-243 от 25.10.2019 г .
  2. Тръжна процедура
  3. Проект договор
  4. ПРОЕКТ - Укрепване на р.Марица
  5. Техническа спецификация
  6. Координати
  7. Документи

Dostypno Za Vas