ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

               

ПЕТЪР ПЕТРОВ БЕЛЧЕВ

Зам. областен управител на област Пазарджик

Petar Belchev

e-mail: @

тел.:034 40 00 04, факс 034 44 23 38

Петър Белчев е роден на 24.04.1990г. гр. Пазарджик

Образование:
Завършва средното си образование в СОУ „Г. Бенковски” гр. Пазарджик специалност „Математика и информатика”
Бакалавър е по „Бизнес администрация” от Европейски колеж по икономика и управление гр. Пловдив и магистър по „Бизнес администрация, управление и международен маркетинг” от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Професионална кариера:
В периода 2015-2017г., участва в организирането и провеждането на избори и референдуми на територията на област Пазарджик, като член на Общинска и Районна избирателни комисии Пазарджик.
Има опит в сферата на търговията и продажбите като Търговски представител, в периода 2014-2015г. заема позицията Супервайзър към чуждестранна фирма във Великобритания и Швеция.

Владее английски език

Назначен за зам. областен управител на област Пазарджик на 18. 05.2017г. със Заповед на министър-председателя Бойко Борисов