АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ:,,ПОЧИСТВАНЕ РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА МЪТНИЦА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОРКОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СТАРА РЕКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД РАКИТОВО” ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП
 /№ 9091741- уникален код в портала на агенция за обществени поръчки/

Статус: Завършена
Срок за получаване на оферти: 12.09.2019 г. 17:00 ч.
Дата за отваряне на офертите: 13.09.2019г. 11:00 ч.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ - „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ ПОДПОРНИ СТЕНИ И УКРЕПВАНЕ НА ДЕСЕН БРЯГ НА РЕКА МАРИЦА СРЕЩУ УСТИЕТО НА РЕКА ТОПОЛНИЦА ЗА ЗАЩИТА СОНДАЖИТЕ НА ВОДОДАЙНАТА ЗОНА НА ГР.ПАЗАРДЖИК.”
 /№ 941154 - уникален код в портала на агенция за обществени поръчки/

Статус: Прекратена
Срок за получаване на оферти: 15.11.2019 г. 17:00 ч.
Дата за отваряне на офертите: 18.11.2019 г. 11:00 ч.

Dostypno Za Vas