10042019.jpg

На 9 април 2019 г. в Пловдив се проведе първото регионално представяне на проекта Regions4Food, финансиран по програма ИНТЕРЕГ Европа. Координаторите от екипа на Областна администрация Пазарджик представиха проекта и дейностите, извършени досега по картографирането на регионалната дигитализация на агро-хранителния сектор съгласно методологията.

Събитието е външна комуникационна проява по проекта и има за цел да повиши осведомеността за значението на цифровизацията в агро-хранителния сектор за целия Южен централен регион. Представянето беше част от дневния ред на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на областния управител на Пловдив.

В широкия форума участваха областни управители, заместник-областни управители и кметове от областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали; представители на организации на работодателите и профсъюзите, организации за подкрепа на бизнеса, академични среди,научни организации и НПО от Южен централен район.  


Dostypno Za Vas