31102022_1_.jpg

На 28 октомври 2022 г. в Областна администрация Пазарджик се състоя Информационно-обучителен семинар с демонстрация на тема : „Приложими иновации в растениевъдството за земеделските стопанства“. След края на теоретичната част се осъществи посещение на една от демонстрационните метеорологичните станция по Дейност 2 от Плана за действие на Областна администрация по проект Regions 4Food.

На семинара участие взеха земеделци от област Пазарджик и представители на Службата за съвети в земеделието Пазарджик. Лектори бяха проф. д-р Иван Пенов – ръководител на катедра в Аграрен университет Пловдив и Председател на Управителния съвет на фондацията „Земята източник на доходи“, както и агроном. Димитър Георгиев от същата фондация, който демонстрира както теоретично така и на практика работата на метеорологичната станция в опитното на поле на училището в гр. Перущица.

Във връзка с изпълнението на Дейност 1 от Плана за действие по проекта, представителите на Областна администрация Пазарджик запознаха част от членовете на комисията „АГРИФокус“ с направените предложения и приетите от страна на Регионалния съвет  за развитие на ЮЦР в тяхно заседание. По-голяма част от направените предложения бяха приети и отразени в Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР, а една малка част бяха частично приети.  


Dostypno Za Vas