20052022.jpg

През месец април 2022 г. на заседание на Областният съвет за развитие беше създадена Комисия за иновации в агро-хранителният сектор, наречена на кратко АГРИФокус. Първото заседание на комисията се проведе на 19 май 2022 г. в Областна администрация Пазарджик. Членове на комисията са представители на институции от област Пазарджик работещи в сферата на селското стопанство и храните, представители на университети и НПО.

На първото заседание беше избрано Изпълнително бюро от трима представители – двама представители на Областна администрация Пазарджик и представителят в комисията на Аграрен университет Пловдив. За председател на комисията АГРИФокус беше избрана г-жа Гергана Калоянова, главен експерт в Областна администрация Пазарджик и координатор по проект Regions 4Food. Прие се и формата за съдържанието на докладите, които се очаква да бъдат изготвени от комисията и в последствие изпратени до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката и индустрията.

Основната цел на работата на комисията е след задълбочен анализ на сектора в доклад да бъдат извлечени препоръки за възможни мерки и действия, които да се представят пред управляващите организации на две стратегии за новия програмен период:  Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР 2021-2027 г. и Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2021-2027 г., което да доведе до насърчаване и финансиране на иновации и цифрови решения в сектора агро-храни.  


Dostypno Za Vas