261120191.jpg

Областният управител Стефан Мирев приветства участниците в международното събитие, на което Областна администрация Пазарджик е домакин, като партньор по международния проект REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС.
Стефан Мирев пожела успех на семинара.

Той изрази увереност, че всички партньори ще споделят опита си от проведените обучителни визити в различните държави и ще бъдат разработени ефективни и полезни Планове за действие от партньорите.
В утрешния ден чуждестранните гости ще посетят Аграрен университет Пловдив, където беше разкрит Демострационен център "16+1" за електронна търговия със селскостопански и други продукти и посещение на
Икономическа зона "Тракия".
В проекта REGIONS4FOOD участват партньори от седем европейски държави - Испания, Италия, Франция, Холандия, Унгария, Финландия и България.