20032024.jpg
Тракийски университет Стара Загора има готовност да организира изнесено обучение на студенти в Пазарджик. Темата бе широко обсъдена днес в поредица от срещи между ректора на висшето училище професор Добри Ярков, кмета на общината Петър Куленски, областният управител Валентина Кайтазова, директори на средни училища от региона, ръководители на лечебни заведения и представители на бизнеса.
Областният управител Валентина Кайтазова приветства инициативата. „Много са висшите училища в България – ще си кажете, но мисля, че има място за всички – живеем и работим в конкурентна среда и по-добрите успяват. Ако решим, че имаме необходимост и условия, ще дадем още една възможност за развитие на нашите зрелостници. Обучение близо до дома е един добър вариант за тях”, каза областният управител и гарантира пълна подкрепа на начинанието.
В хода на разговорите Областният управител предложи със съдействието на експертите от РУО Пазарджик да бъде изготвена специална анкета за проучване интересите на учениците към предлаганите специалности за обучение в Тракийския университет. От друга страна да бъдат чути и потребностите на бизнеса в региона за потенциални кадри с висше образование. От своя страна община Пазарджик трябва да предложи подходяща база за провеждане на съответното обучение. Макар Община Пазарджик да е домакин , ние гледаме на това начинание не на общинско, а на регионално ниво, защото ще привлича студенти от всички общини в областта, от съседни области и всички бъдещи дейности трябва да бъдат реализирани на територията на нашата област, допълни Валентина Кайтазова.
„Заедно трябва да приложим една целенасочена политика за ориентиране на учениците в подобен тип обучение, съобразено с държавния-план прием по професии. Имаме всички условия в Пазарджик да поставим основите на успешно партньорство с Тракийски университет Стара Загора за обучение на студенти по различни специалности“, каза в заключение областният управител.
Тракийският университет е на 5-то място по рейтинг сред университетите в страната. В него се обучават над 10 000 студенти от 57 държави. Визитката на университета, представена от проф. Ярков, е впечатляваща. Аграрният факултет е със 103-годишна история, а най-новият факултет е от тази година – по дигитални и зелени технологии, стартиран след като университетът е станал координатор на първата Водородна долина у нас. „Ще сме първият в страната зелен университет. До 2035 г сме си поставили за цел да произвеждаме 0% въглеродни емисии”, заяви проф. Ярков. Университетът има собствена ферма за интелигентно животновъдство, мандра и ферма за отглеждане на риба и зеленчуци по метода аквапоника - комбинирано отглеждане на риби и растения в циркулираща екосистема чрез използване на естествените бактериални цикли за преобразуване на отпадъците, създадени от рибите, в хранителни вещества за растенията.
Проф. Ярков подчерта, че университетът е на първо място при обучението на зооинженери и агрономи в Аграрния факултет. В Стопанския факултет най-новите специалности са софтуерно инженерство и информационни технологии. „Най-силната част на нашия университет е пътят на храната – от производство, преработка, контрол, дистрибуция и тестване на продуктите, които се произвеждат в университета”, подчерта ректорът.  


Dostypno Za Vas