24022022.jpg

Областната организация на БЧК – Пазарджик проведе втората редовна сесия на 67 – то Общо отчетно събрание. Поради пандемичната обстановка на събранието присъстваха 17 делегати, които бяха 40% от всичките избрани 41 делегати. Гост на събранието беше:  д-р Славита Джамбазова – зам. гГенерален директор на Секретариата на НС на БЧК.

С поздравителни адреси делегатите бяха приветствани от академик Христо Григоров – Председател на БЧК, г-н Иван Васев – Областен управител  на област Пазарджик и г-н Тодор Попов – Кмет на община Пазарджик.

На форума е  направен отчет за извършеното през 2021 година, съобщиха от БЧК. От организацията допълват, че въпреки трудните условия на работа при кризата от COVID – 19 през годината е отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: повишен брой на членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой на проекти изпълнявани в партньорство с външни дарители - НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище. През 2021 година по проекти са изразходени финансови средства в размер на  1 143 189.00 лева., като беше оказана помощ на  24 472 социално слаби граждани.

 Обучените кандидат-шофьори са 2 773 човека. Организирани са 16 кръводарителски акции, а дарилите кръв са 369 човека. Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 986 - ма, през 2021 година са положили 16 536 часа доброволен труд.

 Зам. генералният директор на НС на БЧК д-р Славита Джамбазова е дала много висока оценка за работата на Областната Червенокръстка организация за отчетния период.  


Slice