27072020.jpg

Областният управител Стефан Мирев поздрави кметовете на Велинград и Ракитово със старта на големия екологичен проект за двете общини. Днес в местността "Благовото" над Велинград се проведе официална церемония "Първа копка" по проект: "Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово"

Поздравявам ръководствата на общините Велинград и Ракитово за доброто партньорство в името на гражданите и им пожелавам да работят усърдно и да изпълнят ефективно и в срок всички заложени дейности по проекта, каза областният управител Стефан Мирев в приветствието си и допълни, че реализацията на всички проекти, свързани с опазването на околната среда е предпоставка за привличането на инвеститори, на туристи, за стимулиране на местната икономика в този красив край на Родопите.

Стойността на проекта е 9 млн. 673 936 лв., от които над 6 млн.лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, 1 млн.лв. от държавния бюджет и 2,5 млн.лв. общинско съфинансиране. Проектът се осъществява с подкрепата на ОП" Околна среда". Новите инсталации за третиране и компостиране на отпадъци ще бъдат изградени за шест месеца. Целта на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и–или биоразградими отпадъци. Преди копката за новата придобивка за двете общини в залата на община Велинград бе проведена пресконференция, където бе представен проектът.