mirev2.jpg

С решение от 17.03.2020 г. на Областния кризисен щаб за борба с COVID-19 в област Пазарджик, взето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и с цел ограничаване на епидемията на територията на област Пазарджик, областният управител Стефан Мирев издаде заповед, с която се предприемат противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на област Пазарджик, както следва:

1. В обекти, които произвеждат и предлагат на място храни (фурни, баничарници, скари, сладкарски изделия и др.);
2. В обекти, в които извършват търговия с храни (супермаркети, магазини за хранителни стоки, складове за търговия):
- да се извършва често проветряване на обектите - най-малко през 30 минути;
- дръжките на врати, фризери, хладилни витрини, кошници и колички за продукти, лентите на ескалатори, парапети, бутони и врати на асансьори, ключове за осветление, плотове и всички останали повърхности, които влизат в пряк контакт с ръцете на гражданите и служителите да бъдат периодично дезинфекцирани с препарати с вирусоцидно действие през интервал от 60 минути;
- да се създаде организация от собствениците на посочените обекти за недопускане струпването на хора, като се определи лице/лица, които да въвеждат ред;
- да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишета, витрини, каси и други - най-малко 1,5 метра;
- масите и столовете в посочените обекти следва да бъдат събрани и да се ограничи достъпът до тях;
- да се следи здравословното състояние на персонала, работещ в посочените обекти и да се предприемат своевременни мерки при установяване на симптоми на заболяване.
Категорично се забранява:
- струпването на граждани на опашки в обектите за търговия с храни;
- задържане на хора и консумация на храни, пред или в супермаркети, магазини, фурни, баничарници и др.
- посещение и събиране на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.
3. В хотелите, в които има заведения за хранене:
- да не се предлагат храни на блок маса;
- да се използват съдове за еднократна употреба;
- да предлагат хранене (закуска, обяд или вечеря) по предварително избрано меню, като порционът да бъде опакован в съдове за еднократна употреба и доставен по стаите в хотела от персонала на същия.
4. Наемателите на магазини и маси на общинските пазари да не допускат струпването на опашки на граждани и да въвеждат ред за спазване на отстояние най-малко 1,5 метра на човек от човек.
5. Собствениците на вендинг автомати за кафе и пакетирани храни, да предприемат съответните действия по дезинфекция на бутоните, отделенията за монети и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите.
6 .Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани (златарски, ключарски и др.) работят като извършват поне 3-кратна дезинфекция на търговските площи - тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление. Посещението в такива обекти, трябва да е съобразено с площта на обекта с осигурено отстояние на клиентите от 1,5 метра.
Да се използват препарати за дезинфекция на повърхности и ръцете на персонала само с вирусоцидно действие. (Регистър на разрешените биоциди с вирусоцидно действие е публикуван на електронната страница на Министерство на здравеопазването).
Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на ОДБХ Пазарджик, ОДМВР Пазарджик и РЗИ Пазарджик.
Кметове на общини в област Пазарджик следва да оповестят на собствениците на хранителни обекти и на обекти с обществено предназначение настоящата заповед.