Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр.Пазарджик

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр.Пазарджик е:

 
Юридическо лице с нестопанска цел, възникнало по силата на Закона за водите. Асоциацията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.

Дейността на асоциацията е насочена към постигане на следните цели:

1. устойчиво използване на водите и опазването им;
2. съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;
3. осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора за спазване на договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Членове – държавата, община Лесичово, община Пазарджик, община Септември и община Белово.

Органи на управление:

Председател - Областният управител на област с административен център Пазарджик като представител на държавата

и Общо събрание с членове – Областният управител и кметовете на общините Лесичово, Пазарджик, Септември и Белово.

Седалище:
4400 Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф”№ 2, 
тел: (034) 44 24 48, факс (034) 44 23 38,
Е-mail: @
Булстат: 175971905

Административно обслужване:
от понеделник до петък от 9:00ч. – 17:30ч.

Приемни дни на г-жа Валентина Кайтазова - Председател на Асоциацията по ВиК
Всеки първи вторник на месеца от 11.00 часа

Dostypno Za Vas