05022023.jpg

Областният управител Трендафил Величков проведе консултации с парламентарно представените политически партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия - Пазарджик (РИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Партиите имат голямата задача да върнат доверието на хората и желанието им да упражнят правото си на вот. Отговорност на всички нас е да организираме и произведем честни, спокойни и демократични избори. Повечето от присъстващите в залата имат богат опит като участници в този процес. Надявам се, че знакът, който ще дадете днес на обществото и нашите съграждани е, че можете да работите за постигането на консенсус. С тези думи областният управител Трендафил Величков се обърна към представителите на политическите партии, които участваха в днешните консултации.

Съгласно Решение №1584-НС на ЦИК от 02.02.2023 г., съставът на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е и 13-ти Пазарджишки избирателен район, е от 13 членове, вкл. председател, двама заместник-председатели и секретар. Разпределението между партиите и коалициите е следното: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 1 член; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за коалиция „Демократична България – обединение“ – 1 член; за коалиция „Български възход“ – 1 член. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

В консултациите днес участваха упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции - коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „Продължаваме промяната“, ПП „ДПС“, ПП „Възраждане“, Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Демократична България“ и Коалиция „Български възход“.

За председател на РИК Пазарджик бяха направени две предложения: от коалиция „ГЕРБ-СДС“ – Антони Върбев и от коалиция „Продължаваме промяната“ – Христина Ганчева. 

За секретар на комисията постъпи едно предложение: Партия „ДПС“ – Али Чешмеджиев,.

За заместник председател предложенията са три предложения: Коалиция „БСП за България“ – Елена Попова и Партия „Възраждане“– Васил Стефанов и Коалиция „Демократична България“ – Иванка Гатина.

 

Господин Куленски, представител на Коалиция „Продължаваме промяната“ подчерта високия професионализъм на техния кандидат за председател на РИК Пазарджик, но в интерес на разбирателството, при съгласие от страна на другите партии заяви, че отстъпва председателското място, като поиска техният представител да заеме мястото на секретар в комисията.

Заявка за секретарското място са направили и ПП ДПС. Господин Хамза заяви че не е склонен да преотстъпи секретарското място, което дълги години се заема от техния представител.

По отношение на зам.- председателските места също не бе постигната съгласие, като всички присъстващи препотвърдиха изготвените от партиите и коалициите писмени предложения, като изложиха мотиви относно високия професионализъм и доказани качества на техните кандидати.

По този начин упълномощените представители на партиите и коалициите не постигнаха съгласие по състава на ръководството на РИК в МИР 13-Пазарджик.

До края на деня главният секретар на областна администрация Светлан Карталов ще представи в ЦИК протокол от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите. До 10 февруари 2023 г., със свое решение ЦИК ще определи състава на РИК- Пазарджик.  


Dostypno Za Vas