10012023_1.jpg

Исторически музей – Батак започва реализацията на проект „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България“, финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ на Национален фонд „Култура“.
Същността на проекта се изразява в създаване и популяризиране на нов културен продукт, представящ част от атмосферата на един от най-запомнящите се периоди в нашето историческо минало - Априлското въстание в Батак през 1876 г.
За реализацията на проекта ще бъдат прилагани високи технологии, холограмна визуализация чрез използване на проекция върху холограмно фолио, снимачна техника, най-актуалните видове софтуер, хардуер, компютърна и видео апаратура, сензори.
Възпроизвеждането на новия културен продукт ще се осъществи в пространство тип „тъмна стая“, която ще бъде създадена в една от залите на музея, без да се налага промяна на тематико-експозиционния
Високотехнологичен проект възражда спомена за Априлското въстание.
Същността на проекта се изразява в създаване и популяризиране на нов културен продукт, представящ част от атмосферата на един от най-запомнящите се периоди в нашето историческо минало - Априлското въстание в Батак през 1876 г.  


Slice