12092022.jpg

Рано сутринта днес, с централна доставка от София и под охрана от МВР, в областна администрация Пазарджик бяха доставени 17 бр. машини за провеждане на демонстрационното гласуване по населени места в 12-те общини на област Пазарджик.

Одобреният от ЦИК за всеки изборен район брой машини с инсталирана демо версия за гласуван е съобразен с брой избиратели и броя на избирателите в населените места, в които ще се гласува с машини. В област Пазарджик за всички общини е осигурена по една машина, като общините Пазарджик и Велинград ще получат по три машини, а община  Септември две машини. От страна на общините е изготвен график за провеждане на демонстрационното гласуване в населените места. Той е съгласуван с РИК Пазарджик и ЦИК.

Девет общински администрации ще получат още днес машините от областна администрация, в тях провеждането на демонстрационното гласуване започва от 12 септември. Те ще бъдат транспортирани до всяка община под охрана от МВР. При изчерпване на графиците в дадена община и заявен допълнителен интерес от друга, създадена е организация някои устройства да бъдат преместени, за да се осигури максимална възможност на гражданите да упражнят гласуването.

В област Пазарджик секциите, в които ще се гласува само с машина са 321.



  


Dostypno Za Vas