07062022.jpg

Планово заседание на Областната комисия „Военни паметници“ проведоха областният управител Андрей Гечев и заместник областният управител Петя Цанкова. Бяха обсъдени предложения на общините от областта за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние или изграждане на нови военни паметници. На заседанието присъства Радослав Колев – представител на Дирекция „Социална политика и политика по патриотичното възпитание“ – Министерство на отбраната. Той акцентира на основните изисквания, на които следва да отговарят предложенията на общините за изграждането на нов военен паметник - идеен проект, количествено-стойностна сметка, решение на Общински съвет и списък на загиналите. Членовете на комисията разгледаха предложенията на три общини:

Община Стрелча - за изграждане на нов военен паметник на загиналите от Балканските войни в гр. Стрелча, както и предложението за изграждане на нов военен паметник на д-р Стайко Стайков – български учен, метеоролог и сеизмолог,  загинал в Струмица, Македония през 1915г. Предвидено да бъде поставен в двора на целодневна детска градина, носеща неговото име.

община Септември - за ремонт на военен паметник в село Варвара, община Септември.

Община Ракитово – за ремонт и възстановяване на четири паметника на територията на общината. Военен паметник посветен на загиналите във войните през 1912-1913г. и 1915-1918г. намиращ се в гр. Ракитово. Военен паметник посветен на загиналите в антифашистката съпротива и Втората световна война, намиращ се в гр. Ракитово. Военен паметник посветен на загиналите във Втората световна война, намиращ се в гр. Костандово. Военен паметник посветен на загиналите през периода 1923-1944г., намиращ се в с. Дорково.

Предстои актуализация и на Областен регистър „Военни паметници“, съгласно Закона за военните паметниците и изискванията на Министерство на отбраната.

В заседанието участваха представители на общините, Регионален исторически музей Пазарджик, Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, председатели и членове на военно-патриотични съюзи от област Пазарджик.  


Slice