16022022.jpg

Председателят на Съвета на директорите и регионален мениджър на „EVN – България“ Александър Сипек се срещна днес с областния управител на Пазарджик Иван Васев. На срещата в областна администрация присъства и заместник председателят на Съвета на директорите на компанията Калина Трифонова.

Александър Сипек запозна областният управител с развитието на компанията EVN и допълни, че за 17-те години в България тя е инвестирала 2 млрд.лв. Новата и обновена мрежа е 23 000 км. На територията, която обслужва EVN, за този период са монтирани 1 100 000 дистанционни електромери.

За 2022 г. инвестиционната и ремонтна програма на дружеството  предвижда в област Пазарджик да бъдат инвестирани 8.3 млн. лв. Те ще бъдат вложени в развитие на мрежата и повишаване на сигурността на захранване, в реконструкция на мрежа за ниско и средно напрежение и в трайно намаляване на загубите. Ще бъдат изградени нови 16 трафопоста, 15.5 км електропроводи за средно и 49.6 км за ниско напрежение.

От своя страна Иван Васев изрази удовлетворението си от съвместната работа с ръководителите на четирите клиентско енергийни центрове на дружеството, които са позиционирани в общините Пазарджик, Велинград, Белово и Панагюрище, особено при възникването на аварии и кризисни ситуации.

От 11 февруари е стартирала и системата за дигитално управление на опашките. Регионалният мениджър на EVN посочи, че дружеството върви в посока дигитализация на услугите, което ще улесни максимално гражданите и бизнеса. 

По време на разговора бяха обсъдени цените на ел. енергията за бита, бизнеса и В и К – сектора. Компанията подкрепя въвеждането на компенсации за бизнеса и общините,  мерки, които да намалят напрежението, създало се от шоковите цени и кризата на енергийния пазар.  


Slice