color-horizontal-300x300.png

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход на база академични постижения за учебната 2019-2020 г. Откритият конкурс е обявен за студенти в 16 държави от Централна и Източна Европа.

В България Ромски образователен фонд предоставя академична стипендия на над 170 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15-ти май 2019 г.

Насоките за кандидатстване по програма Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП) са публикувани тук: http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0  


Dostypno Za Vas