color-horizontal-300x300.png

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход на база академични постижения за учебната 2019-2020 г. Откритият конкурс е обявен за студенти в 16 държави от Централна и Източна Европа.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://pz.government.bg/news.php?extend.55