NBU.jpg

С подкрепата на областна администрация Пазарджик, НБУ ще осъществи ден на кандидат-студента в Пазарджик, като част от кандидатстудентско турне в страната.

На 28 (петък) май от 11:00 до 16:00 ч. в конферентна зала в Областна администрация, гр. Пазарджик, консултантите на НБУ ще отговарят на въпроси и ще представят бакалавърските и магистърски програми, възможностите за професионална реализация.

Нов български университет предлага над 60 бакалавърски програми и над 100 магистърски програми (с продължителност два или три семестъра) в редовна и дистанционна форма на обучение, както и 40 докторски програми. Провежда програми и курсове за професионално и продължаващо обучение за придобиване на нови квалификации и преквалификации. Университет предлага индивидуални консултации, свързани с кандидатстването, избора на програма, обучението и професионалната реализация, които могат да се заявят през @.

Университетът поддържа интерактивна система за електронно обучение – MOODLE НБУ, която осигурява достъп до електронните материали за самоподготовка към всеки курс, online консултации и комуникации между студентите и преподавателите - http://e-edu.nbu.bg;