29042021.jpg

В Областна администрация Пазарджик се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от временно изпълняващия длъжността областен управител Йордан Кожухаров. То бе свикано по разпореждане на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, проф. д-р Паскал Желязков, във връзка с епизоотичната обстановка в страната и Европа относно заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца (грип) по птиците. На заседанието присъстваха представители на държавни институции и общини от област Пазарджик. Всички кметове на общини и кметства следва да прилагат и спазват приетите мерки за ограничаване на двете заразни заболявания на територията на областта. Ще бъде засилени и проверките от страна на МВР на превозните средства, превозващи животни.

През настоящата 2021 г. има регистрирани общо за страната 239 броя огнища на АЧС, но само при дивите прасета. На територията на Пазарджишка област има регистрирани 49 броя огнища при диви прасета, основно на територията на община Панагюрище и 1 огнище в община Лесичово. За ограничаване популацията на дивите прасета и спазването на разпоредените мерки предстои провеждането на среща с директорите на Държавните горски и държавните ловни стопанства в областта. По данни на ОДБХ Пазарджик Индустриални обекти за промишлено отглеждане на прасета в област Пазарджик са 9 /девет/, основно в община Пазарджик и община Пещера. По една ферма има н Велинград и Белово. Над 400 са регистрация обекти за отглеждане на свине „тип заден двор“ в област Пазарджик до момента. Отново ще бъде проведена разяснителна кампания от кметовете по места. Регистрирането на лични стопанства е безплатно за стопаните, като заявленията се завеждат от кметовете на населени места и се предават в ОДБХ.

 Последните регистрирани огнища на  Инфлуенца (грип) по птиците в България са от този месец в област Хасково, село Криво поле и село Трилистник в област Пловдив при кокошки носачки. До момента няма регистрирани случаи на птичи грип на територията на областта. Промишлени ферми за кокошки носачки има в община. В три села от община Пазарджик има ферми за отглеждане на патици.

По време на заседанието беше обсъден и въпросът за определяне на терените по чл. 4 от ПЗР от Наредба № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на животинските отпадъци. Предстои провеждането на работна среща с представители на общините, Басейнова дирекция „ИБР“-Пловдив, РИОСВ-Пазарджик, ОДБХ-Пазарджкик, на която ще  бъдат представени всички изготвени документи за определяне на тези терени от страна на общините и споделен опита на други области, които през 2020 г. бяха евтаназирани и загробвани свине и птици.