09102020.jpg

Главният секретар на Областна администрация Пазарджик Светлан Карталов присъства на тържественото отбелязване на празника на българските архивисти 10 октомври. Той връчи поздравителен адрес от името на областния управител Стефан Мирев на г-жа Ненка Иванова – началник отдел Държавен архив – Пазарджик, дирекция “Регионален държавен архив" – Пловдив. През тази година Държавен архив Пазарджик отбеляза и 60 години от създаването си. По повод празника бяха отличени с грамоти, номинираните за 2019 г. „Читател“, „Дарител“ и „Приятел“ на архива. Гостите на събитието разгледаха и изложба на оригинални архивни документи на Музикално дружество „Маестро Георги Атанасов“ , посветена на 100 години от основаването му.

Пазарджишкият архив е създаден през 1960 г.  като отдел на Окръжно управление на МВР – Пазарджик на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Пазарджик, от 1988 г. е в структурата на Община – Пазарджик. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Основните дейности са свързани с подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Пазарджишка област, на териториалните структури на държавните органи. Значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала с постоянна експозиция на поета Теодор Траянов.  В научно-справочната библиотека са заведени 1750 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.