18082020.jpg

„Народно читалище  „Серафим Янакиев Червенко“ е едно от културните средища в нашия регион. То е извор на духовност, традиции, бит и култура. Наш  дълг и отговорност е да пазим, подкрепяме и популяризираме дейността на народните читалища.“ С тези думи областният управител Стефан Мирев се обърна към присъстващите на церемонията по „Първа копка“, с която бе даден старт на дългоочаквания проект за цялостен ремонт на читалището в Симеоновец, община Септември.

 Мирев поздрави всички, които имат принос този проект да бъде реализиран с  финансовата подкрепата на Програмата за развитие на селските райони. „Всяко населено място трябва да има читалище и то да бъде притегателен център за местните жители. Благодарение на ръководството на общината и инициативността на читалищното „настоятелство, читалището в с. Симеоновец ще бъде изцяло обновено“, каза в приветствието си областният управител.

Проектът включва основен ремонт на сградата на читалището, в това число – саниране, подмяна на фасадната дограма, смяна на вратите, цялостен ремонт на покрива и екстериора на сградата, ново оборудване и обзавеждане, както и 115 нови кресла за залата.

Предвидено е и изграждане на система за гласово оповестяване, която включва доставката на високоговорители, микрофони, централен процесор, както и нова пожароизвестителна система. Стойността на европейското финансиране по ПРСР е над 300 000 лв. До приключване на ремонтните дейности самодейците от с. Симеоновец ще ползват сградата на местното училище.