-----------2020.jpg

Правителството реши да предостави на Министерството на образованието и науката имот - публична държавна собственост в гр. Велинград за нуждите на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“. Имотът включва два самостоятелни обекта в сграда. Единият е със застроена площ от 800 кв. м, а вторият е с големина 303 кв. м. Те ще се ползват за създаването на общежитие и стол за хранене на учениците от професионалното учебно заведение.

Лично Премиерът Борисов при своето посещение на 24 май във Велинград се ангажира да бъде предоставена сграда за общежитие на велинградско учебно заведение.  Това е част от  бивша сграда на Областно пътно управление, която е с отпаднала необходимост за Агенция  „Пътна инфраструктура“. Има готовност с проект или вариант за ремонт на съществуваща сграда.

 В НПГГС „Христо Ботев” се обучават деца от различни области на страната.