09032020.jpg

Областният управител Стефан Мирев и кметът на Пещера Йордан Младенов посетиха на място кв. Луковица, гр. Пещера.

След падналите обилни валежи, река Пиздица, приток на Стара река, е излязла от коритото и са залети участъци от републиканския път III- 377 Пещера-Брацигово. Наводнени са складова база на частна фирма, земеделски имоти, обори за отглеждане на животни. С верижна техника в момента се разчистват натрупаните количества битови отпадъци и израслите във водното течение дървета, които затрудняват оттичането на водите и реката прелива по левия бряг.

Кметът на Пещера Йордан Младенов свиква  днес Общинския щаб за защита при бедствия за предприемане на спешни мерки. Целта на заседанието е да се координират действията на институциите при провеждане на превантивни действия за осигуряване на нормално функциониране на пътния участък и инфраструктурата при усложнената обстановка.