100220239.jpg

Днес в Областна администрация Пазарджик, по покана на областният управител г-н Трендафил Величков, се състоя работна среща на представителите общините с ръководители и експерти от структурите на АСП в област Пазарджик. Модератор на срещата бе Главният секретар на Областна администрация Пазарджик г-н Светлан Карталов.

Работната среща бе за подкрепа при планиране от всяка община на потребностите ѝ от социални и интегрирани здравно-социални услуги, в изпълнение на указанията на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане  за улесняване процесите на планиране на социални услуги от общините, уеднаквяване на действията и подпомагане на координацията между областните администрации, общинските администрации, агенцията за социално подпомагане и териториалните ѝ поделения.

По време на срещата директорът на РДСП Пазарджик г-жа Цветелина Арапова представи сроковете, условията и реда за изпълнение на дейностите по Наредбата за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво. Бяха представени и събраните до момента данни по общини относно предлаганите социални услуги и капацитета им.

В проведената дискусия бяха обсъдени предложенията по общини и съответствието им с идентифицираните потребности на потребителите на услуги по общини. Особено, по отношение на многообразието от предлагани услуги, което следва да осигури най-пълното им удовлетворяване по места.

Участниците се съгласиха да организират изпълнението на поставените задачи в срокове, които да позволят до 17 февруари 2023 година да бъде съставен проект на споразумение между кметовете на общини относно социалните услуги, които се планира да бъдат доставяни на територията на общините от областта и ще бъдат съдържание на предложенията на общините и област Пазарджик до АСП. Това ще даде възможност да бъдат проведени обществени консултации в местните общности по предложенията във всяка една община, преди те да бъдат представени на общинските съвети за решение н указания от АСП срок до 30 март 2023 година.

Следващата работна среща за финализиране на процеса на планиране на социалните услуги и сключване на споразумение между общините участниците се съгласиха да предложат на областния управител да насрочи за 16 февруари 2023 в Областна администрация Пазарджик.  


Dostypno Za Vas