09122022.jpg

Областен информационен център – Пазарджик проведе информационна среща за представяне на Програмен период 2021 – 2027 г. Събитието в Пленарна зала на Община Пазарджик бе част от общата инициатива на мрежата от ОИЦ, която се провежда в периода от 14-ти ноември до 16-ти декември в цялата страна.

По време на срещата се представиха новите европейските програми с техните приоритети, специфични цели и отворени към момента процедури. Акцент беше поставен върху „Развитие на човешките ресурси“, „Програма за храни и основно материално подпомагане“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на регионите“, „Образование“ и “Околна среда“. В допълнение към новите програми бяха представени отворените към момента и предстоящи процедури по План за възстановяване и устойчивост, които също предизвикаха интерес.

На събитието присъстваха представители на бизнеса, общинска и областна администрация, образователните институции, НПО и медии.

ОИЦ – Пазарджик е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  


Dostypno Za Vas