240220211.jpg
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и областният управител на Пазарджик Стефан Мирев посетиха хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Момина клисура.
ВЕЦ „Момина клисура“ е третото стъпало на каскадата на най-големият и сложен хидроенергиен комплекс в България – Белмекен - Сестримо и седмата най-голяма производствена мощност на НЕК ЕАД – 120 MW, със средногодишно производство от 136 GWh. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1974 г. и през 2020 година делът на каскадата в общото производство на НЕК на електроенергия е 23%.
В момента се извършва рехабилитацията на каскада „Белмекен – Сестримо - Момина клисура” се финансира с безвъзмездни средства от „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Стойността на проекта е близо 20 млн. евро, 58% от които грантово финансиране и 42% средства на НЕК ЕАД. Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централите при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на мрежата и захранването на коридори за аварийно възстановяване на енергийната система, чрез подмяна на морално остаряло и амортизирано оборудване.
Преди посещението във ВЕЦ “Момина клисура”министър Теменужка Петкова подписа с кмета на Пазарджик Тодор Попов договор за реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в града.
Проектът на община Пазарджик е един от двадесетте класирани по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – осветление“ – бюджет над 16 млн. лв. Бюджетът по програмата за община Пазарджик е над 1 млн. лв. за реконструкция на част от уличното осветление, свързано към общо девет точки на захранване, разположени на основни улици - бул. „Г. Бенковски“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Пловдивска“, ул. „Кочо Честименски“, ул. „Цар Освободител“, бул. „България“ и ул. „Стефан Стамболов“, както и присъединените към тях консуматори в околните улици. По проекта ще се въведе система за автоматизация, управление и мониторинг на потреблението на електрическа енергия от външно осветление и съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външно осветление в града. Новите LED осветители ще осигурят възможност за осветяване на високо, средно и ниско натоварени пътни артерии, улици, осветление пред административните сгради, училища и детска градина, здравни заведения, хотели и др. Системата за мониторинг ще създаде възможност за постигане на допълни икономии на електричество, а ВЕИ захранването на осветителните тела - намаляване на консумацията от конвенционалното електрозахранване и намаляване на генерираните емисии парникови газове.