13102020.jpg

Повишението на доходите е приоритет номер едно на КНСБ, каза в Пазарджик президентът на конфедерацията Пламен Димитров. В града се проведе форум „Бъдещето на труда и предизвикателствата в ерата на дигитализацията“, организиран с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт".

Събитието бе открито от зам. областния управител на Пазарджик Йордан Кожухаров., който акцентира върху ролята на дигитализацията в съвременния свят и приветства за инициативата ръководството на КНСБ. Във форума участваха ръководители и представители на дирекция Инспекция по труда, Бюро по труда, ТП на НОИ в Пазарджик, председатели на синдикални организации в образованието, здравеопазването, частния сектор. Пламен Димитров наблегна на значимостта на образованието и квалификацията. Нови компетентности, нови знания, нови умения изисква новото време, каза той. На въпрос какво мисли за региона на Пазарджик, Димитров подчерта, че в него има важни и знакови предприятия.

По време на среща в Регионалния съвет на КНСБ в Пазарджик президентът на конфедерацията обсъди с колеги и партньори мярката 60/40 за запазване на заетостта. Той обясни, че така са съхранени 172 хил. работни места за разлика от кризата през 2009 г., когато стотици хиляди останаха без работа. През второто тримесечие на тази година цифрата на запазените места достигна до 180 000 души  с новоназначените. Очакваме до края на годината сумарно това число да достигне до 200 000 устойчиво запазени работни места, каза Димитров. По време на ковид кризата на борсата бяха регистрирани 85 000 души, като правителството прие да увеличи от 4 на 7 месеца срока за получаване на обезщетения за безработица и неговия минимален размер беше увеличен от 9 на 12 лв., напомни Димитров. За 2021 г. КНСБ  смята, че трябва мярката 60/40 да бъде продължена и фирмите да се възползват от нея.