30092020.jpg

Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев, кметове на общини от областта и представители на общинските съвети участваха в регионален форум за избор на представители в бъдещия Регионален съвет за развитие, който се проведе днес в Пловдив

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова запозна участниците с ключовата функция на РСР в новия програмен период и новата концепция за интегрирано териториално развитие.

Общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково избраха своите 16 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра.

Представители на местната власт в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране:

Област Пазарджик

Титуляри: Тодор Попов – кмет на община Пазарджик, Костадин Коев – кмет на община Велинград и Неби Бозов – кмет на община Сърница и член на КС на НСОРБ

Заместници: Никола Белишки – член на УС на НСОРБ и кмет на община Панагюрище, Серьожа Лазаров – кмет на община Лесичово и Йордан Младенов – кмет на община Пещера

Област Кърджали

Титуляри: Хасан Азис – заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали, Неджми Али – кмет на община Джебел

Заместници: Ерсин Метин – председател на Общинския съвет на община Момчилград и  Сезгин Байрям – председател на Общинския съвет в община Ардино.

Област Пловдив

Титуляри: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив, Павел Гуджеров – кмет на община Раковски, Мария Вълканова – кмет на община Перущица, Пенка Ганева – кмет на община Хисаря, Димитър Здравков – кмет на община Садово, Валентин Симеонов – кмет на община Лъки

Заместници: Александър Държиков – председател на ОС Пловдив, Христо Енков – кмет на община Брезово, Екатерина Тошкова – председател на ОС Перущица, Найден Павлов – председател на ОС Хисаря, Николай Митков – кмет на община Първомай, Доньо Тодоров – Председател на ОС Карлово

Област Смолян:

Титуляри: Николай Мелемов – кмет на община Смолян и Румен Пехливанов – кмет на община Рудозем

Заместници: Фахри Молайсенов – кмет на община Мадан и Мирослав Янчев – кмет на община Златоград

Област Хасково

Титуляри: Станислав Дечев – кмет на община Хасково, Анастас Карчев – кмет на община Свиленград, Ерджан Юсуф – кмет на община Маджарово

Заместници: Иво Димов – кмет на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ, Диана Овчарова – кмет на община Ивайловград, Аднан Йълдъз – кмет на община Стамболово

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.