05042020.jpg

 След падналите обилни валежи са разрушени две защитни диги на река Марица в землище на община Септември . В близост до дигите са разположени стотици декари, обработваема земеделска земя и електропроводен стълб. На място на разрушените от водното течение диги пристигнаха и Изпълнителният директор на Напоителни системи София - Снежина Динева, управителят на клон Тополница - Сашка Целева, директорът на ОД Земеделие - Стоян Траянов, ВрИД кметът на община Септември - Лилия Етова.
Очаква се да бъде обявено частично бедствено положение от община Септември за района на разрушените защитни диги. Всички дейности по възстановяване на защитните съоръжения ще бъдат изпълнени от Напоителни системи клон Тополница.