21022020.jpg

Областният управител Стефан Мирев стана кръстник на даровитите деца и младежи в областта на изкуствата.

За седма поредна година, в препълнената зала на Театър Дом-паметник, на официална церемония „Звезден клас’2019”, 334 деца и младежи от община Панагюрище, с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта, получиха морално признание за високите си постижения през изминалата 2019 година.

На официалната церемония по награждаване на даровитите деца на община Панагюрище присъстваха домакините на „Звезден клас” кметът на община Панагюрище Никола Белишки и заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, която е и идеен основател на концепцията на церемонията. Гости на звездната вечер бяха областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев, председателят на Общински съвет – Панагюрище Христо Калоянов, общински съветници, кметове на кметства,  прокуристът на „Асарел-Медет“ АД г-жа Галя Костова, г-н Желязко Гагов – директор на дирекция Маркетинг в „Оптикс” АД, директори и представители на образователни и културни институции.

С презентация бяха представени постиженията на даровитите деца на община Панагюрище в сферите на изявите си и спечелените места и награди от конкурси, олимпиади и състезания през 2019 година. За постиженията си всяко дете беше удостоено с медал, а ръководителите на даровитите деца и младежи получиха специални плакети. Децата от всяка от областите наука, изкуство и спорт имаха свой кръстник.

Областният управител г-н Стефан Мирев връчи наградите на децата с изявени дарби в областта на изкуствата.

 „Вашите постижения в сферата на науката, изкуството и спорта са най-голямото признание за учителите, родителите, за всички, които работят за вашето израстване, развитие и утвърждаване в обществото. Гордеем се, че имате желанието, устрема и амбицията да бъдете победители. Бъдете смели, упорити и следвайте мечтите си, а ние ще ви подкрепяме и аплодираме”, заяви г-н Мирев и поздрави ръководството на Община Панагюрище за успешните инвестиции в образователната, социалната, спортната и културната инфраструктура, благодарение на които общ ина Панагюрище има всички предпоставки да създава и развива таланти.

Талантите в областта на науката бяха орисани от г-н Желязко Гагов - директор на дирекция Маркетинг в „Оптикс” АД, а спортистите бяха наградени от прокуриста на „Асарел-Медет“ АД г-жа Галя Костова.

Проектът „Звезден клас” на Община Панагюрище има за цел да стимулира и морално даровитите деца и младежи и те да станат известни с постиженията си на по-широк кръг от хора.

Амбицията на ръководството на общината е да привлича нови партньори при реализирането му. Панагюрските деца и младежи са изключително талантливи, имат изявени дарби в различни сфери и е напълно естествено и необходимо поощряването и високата оценка на техните постижения.

Панагюрище има вече своя Звезден клас за всяка година, а постиженията на талантливите деца имат и своя морален измерител.

От 2012 година, по силата на Дарителски договор с „Асарел Медет” АД, съгласно кауза в него, Дарителят удвоява сумата, която Община Панагюрище определя за стимулиране на даровитите деца и младежи.

От 2013 година фирма „Оптикс” АД разпозна проекта и ежегодно финансира по силата на Дарителски договор младите дарования на община Панагюрище.