07022020.jpg

Редовно заседание на Областната епизоотична комисия проведе днес заместник областният управител Йордан Кожухаров.

Присъстваха ръководители и представители на ОДБХ, РДГ, РИОСВ, ОДМВР, РДПБЗН, Областно пътно управление, Областна дирекция „Земеделие“  Пазарджик.

На този етап няма констатирани нови огнища на болестта АЧС на територията на област Пазарджик. Изпратените и получени проби от отстреляни диви прасета са отрицателни.

Продължават проверките от експерти на ОДБХ за стриктно спазване на мерките за биосигурност в петте промишлени свинекомплекси и стопанствата тип „заден двор“ в населените на област Пазарджик От 27.01 до 02.02.2020 г. са извършени общо 245 проверки в държавни горски територии – Държавни горски и държавни ловни стопанства, дивечовъдни станции и учебно-опитни стопанства в област Пазарджик. На са констатирани случаи на нетипично поведение сред дивите свине, не са открити и трупове на животни. За провеждане на групов лов са издадени 102 разрешителни и са отстреляни са 4 бр. диви свине. За индивидуален лов са издадени 9 разрешителни, отстреляни са 53 бр. диви свине .

Продължават срещите с ръководствата на ловните сдружения в региона, за спазване мерките за биосигурност при провеждането на групов лов на дива свиня до 16.02.2020 г. Извършва се проверка за изградени хранилки и евентуално подхранване на дивата свиня в радиус от 20 км. от свиневъдните обекти.

Членовете на Областната епизоотична комисията разгледаха одобрения с Решение № 43/24.01.2020 г. на МС, „План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС“ за 2020 г., с който се въвеждат мерки срещу разпространението на болестта, задачите на всички компетентни държавни служби, общините, браншовите организации, всички заинтересовани страни и съответните отговорности.