11102019.jpg

Заместник областният управител Йордан Кожухаров председателства днешното заседание на Областния съвет по превенция и противодействие на корупцията, в който членуват представители на държавни институции, синдикати и неправителствени организации.

В контекста на предстоящите местни избори, по време на заседанието беше обсъдено противодействието на престъпленията срещу политическите права на гражданите, контролиран и купен вот, рискове и мерки за управлението им.

Антикорупционно обучение на избиратели - ученици, които за първи път ще упражнят правото си на вот в местни избори - 2019 година препоръча комисията. То ще се проведе от членове на ОИК, по инициатива и решение на ОИК в общините, или от класните ръководители в часовете по гражданско образование, с използване на материали, предоставени от ЦИК с цел разясняване правата и задълженията на българските граждани във връзка с предстоящия избор.

Областна администрация ще разпространи предоставени от ЦИК печатни материали – информационни табла, брошури, дипляни - във всички поделения и офиси, осъществяващи административно обслужване на гражданите.

На 16 октомври екип членове на ЦИК ще проведе обучение на общинските избирателни комисии в област Пазарджик, с участието на представители на Областна администрация, общинските администрации, МВР, „Информационно обслужване“ АД, ГРАО, РДПБЗН и др. с функции по организационно и техническо обезпечаване на предстоящия избор.  


Dostypno Za Vas