09072024.jpg
По покана на Сдружение "Училищни настоятелства" областният управител Валентина Кайтазова участва в работна среща, на която баха обсъдени предложения за законодателни промени, касаещи учебнообразователния процес и по-конкретно промени в учебното съдържание, интензитета на натоварване и престой на децата в училище. Срещата се организира от община Пазарджик, която бе представлявана от зам.-кмета Таня Колчакова и директора на Дирикция "Образование и култура" Весела Тодорова.
Експертно мнение, опит и практики споделиха в хода на дискусията директори на училища и представители на държавни институции.
Според тях идеите на училищните настоятелства за облекчаване на училищния режим трябва да бъдат обсъдени в широк формат, за да се представят аргументирани предложения за законодателни промени на учебните програми, по които се обучават учениците и организацията но учебния ден.
"Всички трябва да обединят усилията си, за да бъде постигнат и конкретен резултат пред МОН и МЗ. От една страна това са училищните настоятелства, от друга страна Съюзът на работодателите в системата на образованието и община Пазарджик като инициатор на тази среща, коментира областният управител Валентина Кайтазова. Тя отправи апел към община Пазарджик да подпомогне директорите на училища за осигуряването на безопасна среда за учениците в образователните институции, като посочи конкретно спортните площадки и спортните съоръжения в училищата, които са на открито и през летните месеци се използват и от други граждани.
Сред оснвните цели на Сдружение Училищни настоятелства са: да съдейства на училищното ръководство при изпълнение на задачите във връзка с обучението на учениците, да обедини усилията на родителската и друга общественост за подпомагане на учебно-възпитателния процес.


  


Dostypno Za Vas