Местни избори 2023

Местни избори 2023

MI 2023

Разяснителна кампания                    Въпроси и отговори
Заповед № ТУ-180/21.08.2023 г. – отказ за отмяна заповед на Кмета на община Пазарджик за образуване на избирателни секции

/публикувано на 26.10.2023 г/
Заповеди за назначаване на ВрИД кметове в Област Пазарджик:
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Црънча
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на община Белово
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Аканджиево
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Мененкьово
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Габровица
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Голямо Белово
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Дъбравите
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Сестримо
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Момина клисура
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на община Панагюрище
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Баня
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Бъта
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Елшица
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Оборище
 - Заповед за назначаване на  ВрИД Кмет на кметство Поибрене

Dostypno Za Vas