Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
 /ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ/

Указания за подготовка на Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г.

Общини въпросник - СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

НА ОБЛАСТНО/ОБЩИНСКО НИВО

Име Попълва се от:
5.0 Годишна областна План-програма за БДП ОКБДП
5.1 Годишна общинска План-програма за БДП Община
5.2 Информация от ОПУ за областна План-програма за БДП ОПУ
6.0 Годишен областен доклад за БДП Секретариат на ОКБДП
6.1 Информация от Община за областен доклад за БДП Община
6.2 Информация от ОДМВР за областен доклад за БДП ОДМВР
6.3 Информация от Областен доклад за БДП ОПУ
6.4 Информация от РУО за областен доклад за БДП РУО
6.5 Информация от ЦСМП за областен доклад за БДП ЦСМП
6.6 Информация от РЗИ за областен доклад за БДП РЗИ
6.7 Информация от БЧК за областен доклад за БДП БЧК
6.8 Информация от ООАА за областен доклад за БДП ООАА
7.0 Обобщена текуща информация за заседание на ОКБДП Секретар на ОКБДП
7.1 Текуща информация от Обл. администрация за заседание на ОКБДП Областна администрация
7.2 Текуща информация от Община за заседание на ОКБДП Община
7.3 Текуща информация от ОДМВР за заседание на ОКБДП ОДМВР
7.4 Текуща информация от ОПУ за заседание на ОКБДП ОПУ
7.5 Текуща информация от РУО за заседание на ОКБДП РУО
7.6 Текуща информация от ЦСМП за заседание на ОКБДП ЦСМП
7.7 Текуща информация от РЗИ за заседание на ОКБДП РЗИ
7.8 Текуща информация от БЧК за заседание на ОКБДП БЧК
7.9 Текуща информация от ООАА за заседание на ОКБДП ООАА

Slice