Процедура и заявление за достъп

Процедура и заявление за достъп

Заявления за достъп до обществена информация се отправят до Областен управител на област Пазарджик въз основа на:

            – писмено заявление, отправено чрез лицензиран пощенски оператор,  по електронен път на адреса на електронната поща на Областен управител @ или чрез платформата за достъп до обществена информация

            – устно запитване;

 Постъпилите заявления се регистрират в Центъра за административно обслужване, който отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация /стая 103/ на първи етаж в сградата на Областна администрацията Пазарджик.

Прегледът на информация, чрез разглеждане на оригинали или копия на документи по чл.26, ал.1, т.1 от Закона за достъп до обществена информация се извършва в Приемна зала на първи етаж, определена като място за разглеждането им.

Наименование, адрес, адрес на електронна поща, телефон и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Адрес:

гр. Пазарджик

ул. „Екзарх Йосиф” 2

тел. 034 44 24 48,  034 40 00 01, факс. 034 44 23 38

e-mail: @

Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване.

Dostypno Za Vas